Przeprowadzamy inspekcje, pobieranie prób i badania jakości paliw stałych, głównie węgla, koksu, ale także żelazostopów, rud, biomas i nawozów.


Podstawowy zakres usług:

sprawdzanie czystości środków transportu

Pomiar gęstości hałd na placach składowych

Nadzór kontrola oględziny

POBIERANIE PRÓB Z:

  • wagonów kolejowych
  • przenośników taśmowych
  • hałd
  • statków i barek
  • samochodów

obsługa statków:

  • draft survey (określenie ilości ładunku na wejściu i wyjściu statku)
  • międzypomiar
  • kontrola czystości ładowni
  • On/off hire Survey
  • Bunker Survey

analiza chemiczna

analiza ziarnowa