CERTYFIKATY I DOKUMENTY

Incolab Services Polska Sp. z o. o. jako niezależna jednostka inspekcyjna działa zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17020:2012.

Posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AK 027.


Współpracujemy ściśle z kilkoma akredytowanymi laboratoriami w kraju i za granicą.

Regularnie bierzemy udział w badaniach biegłości w zakresie badań fizykochemicznych i porównianiach międzylaboratoryjnych.
Poniżej znajdą Państwo nasze certyfikaty.

 

Certyfikat akredytacji PCA

 Certyfikat ISO 9001:2015 w wersji polskiej

 Zakres akredytacji

 

 

Certyfikat ISO 45001:2018 w wersji polskiej

 

 

 Ogólne Warunki Świadczenia Usług