INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) przedstawiamy informacje dotyczące okoliczności przetwarzania Państwa danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Incolab Services Polska Sp. zo. o. z siedzibą w Olsztynie przy al. Marsz. Piłsudskiego 77, 10-449, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000239014, NIP: 739-349-65-61, REGON: 280039982.

Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za dane osobowe w firmie, z którą kontaktować się mogą Państwo za pomocą adresu mail: biuro@incolab.pl, numeru telefonu: 89 539 91 00  lub korespondencyjnie na adres administratora z dopiskiem „Dane Osobowe”.

 

Kandydaci do pracy

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA

cel przetwarzania

podstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)

okres przetwarzania

wybór kandydata do pracy

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na zatrudnianiu nowego personelu

do 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji

 

ODBIORCY DANYCH
Administrator będzie przekazywać dane kandydatów wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, hostingu poczty (którzy świadczą usługi dla Incolab Services Polska Sp. z o.o.).


W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych,
5) wniesienie skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do udziału w procesie rekrutacyjnym. Bez podania swoich danych, kandydat nie może wziąć udziału w rekrutacji.

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z powyższymi informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przetwarzania moich danych przez Incolab Services Polska Sp. z o. o.)

Pracownicy

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA

cel przetwarzania

podstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)

okres przetwarzania

1) realizacja zobowiązań pracodawcy wynikających ze stosunku pracy

przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

10 lat od zakończenia stosunku pracy

2) realizacja obowiązków pracodawcy wynikających prawa pracy

przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z Kodeksem pracy oraz aktami wykonawczymi

10 lat od zakończenia stosunku pracy

3) zgłoszenie osób do ubezpieczenia społecznego

przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. Z Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych

10 lat od zakończenia stosunku pracy

 

4) prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej

przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków

5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego

5) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – obrona interesów przedsiębiorcy

10 lat od zakończenia współpracy

 

ODBIORCY DANYCH

Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, hostingu poczty, usługi księgowych, pocztowych i kurierskich (którzy świadczą usługi dla Incolab Services Polska Sp. z o.o.).


W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
5) przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy),
6) wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do zawarcia i wykonania umowy o pracę. Bez podania swoich danych, niemożliwe jest zatrudnienie pracownika lub prawidłowe wykonanie zadań pracodawcy.

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z powyższymi informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przetwarzania moich danych przez Incolab Services Polska Sp. z o.o.

 

Dostawcy i potencjalni dostawcy

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA

cel przetwarzania

podstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)

okres przetwarzania

1) nawiązywanie relacji handlowych – zakupy

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na zakupie towarów i usług niezbędnych do prowadzenia działalności

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia

2) zawarcie i wykonanie umowy kupna

przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia

3) składanie reklamacji, skarg, wniosków

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dbaniu
o jakości dostaw

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia

4) prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej

przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków

5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego

5) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – obrona interesów przedsiębiorcy

10 lat od zakończenia współpracy

 

ODBIORCY DANYCH

Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, hostingu poczty, usługi księgowych, pocztowych i kurierskich (którzy świadczą usługi dla Incolab Services Polska Sp. z o.o.).


W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
5) przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy),
6) wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do nawiązania współpracy handlowej. Bez podania swoich danych, niemożliwe jest składanie zapytań ofertowych, zawierania umów, czy ich wykonanie.

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z powyższymi informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przetwarzania moich danych przez Incolab Services Polska Sp. z o.o.).

 

Klienci i potencjalni klienci

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA

cel przetwarzania

podstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)

okres przetwarzania

1) nawiązywanie relacji handlowych – sprzedaż

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dążeniu do sprzedaży usług

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia

2) zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży

przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia

3) rozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dbaniu
o jakości i wizerunek przedsiębiorcy

rok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku

4) prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej

przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74
Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków

5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego

5) ściąganie należności

przetwarzanie niezbędne jest  do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na utrzymaniu płynności finansowej

do momentu pełnego rozliczenia

6) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – obrona interesów przedsiębiorcy

10 lat od zakończenia współpracy

7) marketing usług własnych

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dbaniu
o interesy i dobry wizerunek przedsiębiorcy

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia

8) marketing usług / towarów obcych – partnerów

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na sprzedaży
usług i promowaniu partnerów gospodarczych

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia

 

ODBIORCY DANYCH

Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, hostingu poczty, usługi księgowych, pocztowych i kurierskich, kancelarii prawnych (którzy świadczą usługi dla Incolab Services Polska Sp. z o.o.).


W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
5) przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy),
6) wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do nawiązania współpracy handlowej. Bez podania swoich danych, niemożliwe jest składanie zapytań ofertowych, zawierania umów, czy ich wykonanie.

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z powyższymi informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przetwarzania moich danych przez Incolab Services Polska Sp. z o.o.

Pracownicy i współpracownicy naszych kontrahentów

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA

cel przetwarzania

podstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)

okres przetwarzania

1) nawiązywanie relacji handlowych – sprzedaż

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dążeniu do sprzedaży usług

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia

2) rozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dbaniu o jakości i wizerunek przedsiębiorcy

rok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku

3) prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej

przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków

5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego

4) ściąganie należności

przetwarzanie niezbędne jest  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na utrzymaniu płynności finansowej

do momentu pełnego rozliczenia

5) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – obrona interesów przedsiębiorcy

10 lat od zakończenia współpracy

 

ODBIORCY DANYCH

Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, hostingu poczty, usługi księgowych, pocztowych i kurierskich, kancelarii prawnych (którzy świadczą usługi dla Incolab Services Polska Sp. z o.o.).


W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
5) wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do nawiązania współpracy handlowej z pracodawcą lub zleceniodawcą. Bez podania swoich danych, niemożliwe jest nawiązywanie jakiejkolwiek współpracy.

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z powyższymi informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przetwarzania moich danych przez Incolab Services Polska Sp. z o.o.

Inne osoby korespondujące

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA

cel przetwarzania

podstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO)

okres przetwarzania

1) rejestracja  korespondencji i udzielanie odpowiedzi

niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – wywiązywaniu się z terminowego odpowiadania na pisma, terminowe realizowanie płatności dla dostawców, dbanie o jakość współpracy z kontrahentami i innymi stornami zainteresowanymi

10 lat od nadania lub odebrania korespondencji

2) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – obrona interesów przedsiębiorcy

10 lat od zakończenia współpracy

 

ODBIORCY DANYCH
Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, hostingu poczty, usługi księgowych, pocztowych i kurierskich (którzy świadczą usługi dla Incolab Services Polska Sp. z o.o.).


W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
5) wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do nawiązania współpracy handlowej z pracodawcą lub zleceniodawcą. Bez podania swoich danych, niemożliwe jest nawiązywanie jakiejkolwiek współpracy.

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z powyższymi informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przetwarzania moich danych przez Incolab Services Polska Sp. z o.o.