AFRYKA

Egipt:

Incolab Services Egypt

 

Addres: 43, Victor Ammanwel Str. Somouha - third Floor Alexandria, Egypt
tel: +203     4275600 / 4262226
fax: +203     4262226
mobile: +2010   00 00 2618 /  +20122 3900723
email: Incolab_Egypt@link.net
website: www.incolab.com

Incolab na świecie

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych. w celu nawiązywania kontaktu oraz wysyłania materiałów marketingowych oraz aktualnych ofert sprzedaży.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.